Søk

 

Vi har brukt hi-speed-film og autotracking for å tallfeste faktisk rekyldemping. Ventilen i Norseman lukkes helt 0.0008 sekunder etter at prosjektilet er passert. Da har delene i ventilen en fart på over 200 + m/s, og massen i ventildelene gir motkraft til rekylen i våpenet.
Dette
 reduserer impulsrekylen med inntil 90%. 
Norseman har størst effekt i de første tusendelene av skuddet, der den følte delen av rekylen gjør seg mest gjeldende.  
I tillegg til dette stopper ventilen gassene som følger etter prosjektilet, og gir ytterligere reduksjon av rekylen gjennom kollisjonen mellom ventil og gass. Gassene ledes ut fra kjernen i demperen, og kolliderer med en serie hindringer før den slippes ut. Slik reduseres total rekylenergi med 55%.

Rekylen blir i tillegg spredd over et lengre tidsrom, og resulterer i en ”dytt” der det tidligere kom et ”spark”.

Rekyl ble målt med bruka av High Speed kamera med 43 000 fps, og "pixel tracking" av bevegelse i bildet, gjort av programvare. Flere målinger ble gjort på samme skudd/video men på forskjellige lokasjoner i bildet og det samme gjentatt på flere skudd. Dette gjennomførte vi også på mange forskjellige kalibre og rifleoppsett. Denne måte å beregne på gir oss en veldig høy oppløsning i tidsdomenet slik at vi kan avdekke hendelser som er veldig raske og med høy grad av nøyaktighet.

Se kurver under 

Akselrasjon

Hastighet

Rekyl-hastighet på våpenet

Kraft

Moment

Kinetisk energi