Søk

REKLAMASJON OG GARANTI

Vi garanterer dette produktet mot fabrikasjonsfeil i 2 år. Reklamasjonsfristen er 2 år fra man kjøpte varen.

Vi garanterer at produktet var i godkjent stand da det forlot produksjonslinjen. 
Vi bytter eller erstatter produkter som feiler tross korrekt montering, bruk og vedlikehold. 

Som kjøper og sluttbruker plikter du å bare bruke fabrikkammunisjon i god stand, og at produktet bare brukes på skytevåpen som er i god og trygg teknisk stand. 

Standard ONE Norseman (ST) er ikke beregnet for magnum-kalibre. 

Standard ONE Norseman (ST) er ikke beregnet for lange serier i halvautomatiske våpen. 
Standard ONE Norseman (ST) er ikke godkjent for helautomatisk ild. Lengre serier enn 15- 20 skudd i hurtig takt i manuelt drevne våpen anbefales heller ikke.