Søk

  

STØRRELSE

ONE Norseman er en 76 mm lang rekyldemper og lydretter. Med én lyddemper-modul montert er den 101 mm lang, og med to moduler er den 127 mm lang. Da forlenger den våpenet med bare 100 mm. Ingen annen demper forlenger våpenet like lite. 
En av grunnene til at Norseman kan være så kompakt, er ventilen i kjernen av demperen. I stedet for et stort ekspansjonskammer, har Norseman en aktiv ventil som stenges rett bak prosjektilet. Deretter ledes gassen ut ad omveier, etter å ha blitt kjølt ned. Selve gass-strømmen stopper aldri helt opp, den bare tvinges ut andre veier enn rett frem etter prosjektilet, som i en konvensjonell demper. Vi har funnet at ekspansjonskammeret kan være svært lite. Kombinert med at gassene ledes gjennom en labyrint av alternative veier, gjør dette at demperen er svært kompakt. 

REKYLDEMPER

Rekyldemperen er kjernen i Norseman. Den huser den patenterte ventilen, som lukker seg rett bak prosjektilet. og som kutter både impulsrekyl (90%) og total rekyl (55%) vesentlig.
Videre reduserer den signatur / munningsglimt, varierende fra betydelig til mer eller mindre fullstendig. (Dette vil selvsagt avhenge av mange faktorer; kaliber, løpslengde, ladning, osv. )

MED ÉN MODUL

Med én lyddemper-modul påmontert blir ONE Norseman en lyddemper, i tillegg til de egenskapene rekyldemperen byr på.
Med de vanligst brukte kalibrene her til lands (308 Win., 30-06, 6,5x55) ligger typisk lyddemping på i overkant av 20 dB (målt ved skytterens høyre øre.)
Dette er oppsettet for jegeren som vil ha en så kompakt og lett demper som mulig, samtidig som lydtrykket fra skuddet holdes innenfor "ear-safe"-spekteret.
I tillegg vil den gi enda bedre reduksjon av munningsglimt i kalibre som bruker relativt langsomt krutt, og / eller har relativt stort hylsevolum.
Den vil også gi en noe bedre rekyldemping i kalibre med forholdsvis raskt krutt.

MED TO MODULER

Dette er det som følger med startkittet fra ONE Norseman. To lyddemper-moduler gjør den til en like bra lyddemper som de beste demperne som allerede finnes på markedet, men uten den ekstra vekten og lengden. På de vanligste kalibrene regner vi rundt 22-24 dB reduksjon i lydtrykk (målt på skytterens høyre øre).
Samtidig er munningsglimt fra vanlige kalibre mer eller mindre usynlig, og rekylreduksjonen er optimal.

MED EKSTRA MODUL

En tredje modul kan være verdt å vurdere for skytteren som vil redusere lydtrykk enda ett hakk. Den tredje modulen vil ikke utgjøre noen stor forskjell på de vanligste mellomklasse-kaliberne, men kan gi ytterligere litt effekt på de langsommere krutt-typene. Dette kan også være oppsettet med oss som allerede har fått en skade på hørselen, og som vil sikre seg mot ytterligere "smeller".