Søk

HURTIGKOBLING

Bytt enkelt mellom ulike våpen og kalibre. 
I og med at rekyldemperen ikke er kaliber-spesifikk, kan du bruke én og samme demper på flere våpen, og flere kaliber. Med en hurtigkobling / adapter på hvert våpen, kan du raskt flytte Norseman fra det ene våpenet til det andre, så lenge du passer på at lyddempermodulene er store nok til det aktuelle kaliberet.
Til nå har vi ikke klart å konstatere treffpunktforandring når vi tar Norseman av / på våpenet, men vi understreker at dette er individuelt fra våpen til våpen. 
Altså; når du tar Norseman av det ene våpenet og setter det på et annet, for så å flytte det tilbake, har vi ikke funnet annet enn at treffpunkt er akkurat likt. 
(For øvrig bør du alltid skru demperen av våpenet etter at du har skutt! La demperen kjøle seg ned og tørke for seg selv.)