Søk

 
ONE Norseman ST er en av de mest kompakte demperne som finnes, men demper likevel støyen fra et skytevåpen til nivåer som ikke skader hørselen til skytteren. 

Demping av lydtrykket som når øret til skytteren vil variere ganske kraftig, og er  avhengig av flere faktorer. Blant disse er:
Kaliber
Løpslengde
Temperatur
Kruttype og - vekt
Prosjektilvekt
Underlag (gress, snø, betong)
etc. etc.

Husk: det er lydtrykket ved øret til skytter som betyr noe, ikke hvor mange dB reduksjon i forhold til …

Det er mange som etterspør antall dB demping, så her følger noen eksempler.I disse tabellene er all måling foretatt 15 cm ut fra skytterens høyre øre, i høyde med senterlinjen på løpet. (Klikk på bilder for bedre visning)Det florerer av målinger for forskjellige dempere. Mange av disse må åpenbart være gjort med unøyaktig utstyr, metode, eller det er benyttet spesielt optimalisert ammunisjon og våpen.

Hvilke krav stiller du til en lyddemper?

Skal den først og fremst dempe mye, eller være kompakt?

Eller bør den være billig, eller først og fremst lett?

Vi synes selvsagt lyddemping er viktig, men likevel er det bare én av flere grunner til å bruke lyddemper. En del av de tilbakemeldingene vi har fått så langt er fra jegere som i første rekket har vært ute etter en måte å moderere rekyl, og fortrinnsvis ved hjelp av en innretning som a) ikke er for romstor og tung, og b) ikke forsterket lyden(les: rekylbremse / kompensator.) I konkurranse kan man kanskje leve med en rekylbrems, men for jegeren vil den voldsomme økningen i støy være forstyrrende i beste fall. Noe av det samme gjelder militære, som ofte rangerer lyddemping som mindre viktig enn reduksjon i munningslimt og rekyl. Uansett er det interessant at det finnes dem som faktisk ser på lyddemping som mindre viktig enn rekylreduksjon og kompakt størrelse.

Det er mange som etterspør antall dB demping, så her følger noen eksempler:

7,62 x 51 / 308 win

7,62 x 51 NM258 skutt i Mauser M98, med 50 cm løp. Målt med Norsonic 131, Mikrofon 1/4" Gras 46BD. Mikrofonen er plassert 15 cm ut fra skytters høyre øre, i høyde med senterlinjen på løpet, 1,6 m over bakken.

6,5 x 55

6,5 x 5 Norma trainer 139gr. skuttt i Tikka T3 med 51 cm løp. Målt med Norsonic 131, Mikrofon 1/4" Gras 46BD. Mikrofonen er plassert 15 cm ut fra skytters høyre øre, i høyde med senterlinjen på løpet, 1,6 m over bakken.

223 / 5.56 x 45

223 / 5,56 x 45, S&B 55gr. ammunisjon skutt i Bushmaster AR-15. Målt med Norsonic 131, Mikrofon 1/4" Gras 46BD. Mikrofonen er plassert 15 cm ut fra skytters høyre øre, i høyde med senterlinjen på løpet, 1,6 m over bakken.